Info. niedostępne ...

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. jest udostępniana na wniosek.

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go na podany poniżej adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św.
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

 

 

Top