Budżet i majątek

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim –
Dysponuje majątkiem w postaci środków trwałych dpowiednio:

Rok 2005
Ogółem = 90.584,05

w tym:
- urządzenia techniczne i wyposażenie  - 62.788,56
- środek transportu  - 27.795,49

Rok 2006
Ogółem = 104.712,94

w tym:
- urządzenia techniczne i wyposażenie  - 76.917,45
- środek transportu  - 27.795,49

Rok 2007
Ogółem = 98.892,42

w tym:
- urządzenia techniczne i wyposażenie  - 71.096,93
- środek transportu  - 27.795,49

Rok 2008
Ogółem = 105.953,20

w tym:
- urządzenia techniczne i wyposażenie  - 78.157,71
- środek transportu  - 27.795,49

Rok 2009
Ogółem = 105.953,20

w tym:
- urządzenia techniczne i wyposażenie  - 78.157,71
- środek transportu  - 27.795,49
 
Top