Rejestry i ewidencje

Prowadzone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim rejestry i ewidencje:

1. Rejestr samowoli budowlanych
2. Rejestr inspekcji i kontroli budów
3. Rejestr utrzymania obiektów
4. Rejestr współdziałanie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.
5. Rejestr decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę
6. Rejestr skarg i wniosków
7. Rejestr skarg i wniosków interwencyjnie przekazywane wg właściwości
8. Rejestr kontroli zewnętrznych i realizacji zaleceń i zarządzeń pokontrolnych
9. Rejestr spraw inwentaryzacyjnych.
10. Ewidencja decyzji pozwoleń i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji    architektoniczno – budowlanych.
11. Rejestr zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych.
12. Rejestr rozpoczynanych o oddawanych obiektów budowlanych do użytkowania.
13. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Prowadzenie powyższych ewidencji i rejestrów odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
 
 
Top