Stan spraw

 
Informacje o stanie przyjmowanych spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św., kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, udostępniane są przez pracowników merytorycznych na miejscu lub telefonicznie pod numerem telefonu     (041) 247-60-02

W przypadku wystąpienia problemu ze zidentyfikowaniem zakresu danej sprawy lub pracownika właściwego do jej rozpatrzenia, zapytanie o informacje o stanie przyjmowanych spraw w Inspektoracie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można również kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - tel. (041) 247-60-02
 
Top